Uluslararası Eğitim ve Bilim Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi

Tanım:

Bu merkez, müstakil bir eğitim ve öğrenim kurumudur. Yıl 2004’te, eğitim ve öğrenimde usta ve mütehassıs bir grup insanın önerisiyle kuruldu. Ana merkezi Paris’tedir. Bir kısım eğitim çalışanlarının gayretleriyle Beyrut/Lübnan’da bir şubesi açılmıştır.

Amaçları :

Bu eğitim kurumu aşağıdaki amaçları gerçekleştirmeye çalışıyor :

 • Eğitimi, öğrenimi ve bilimi geliştirmek için stratejik planlamaya pozitif bir katkı yapmak.
 • Amaca yönelik bir eğitim ve ilim anlayışının ortaya çıkmasına çalışmak. Bu öyle bir anlayış olmalı ki; bireysel ve toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeli. Bunların arasındaki farklara ve özelliklere riayet edebilmeli.
 • Projesi olanlar için öneri, yönlendirici çalışma ve okuma imkânlarını sunmak. Bu imkânları; eğitim, öğrenim ve irfanı iyileştirici yapılanmada, yenilenmede, değişim ve dönüşümde seçkin bir seviye kazandırmak için bu konuda istekli olan grup ve kurumlara sunmak.
 • Bu amaçları gerçekleştirecek eğitimsel ve bilimsel araştırmaları teşvik etmek. İnsanlığın eğitim ve ilim mirasını ihyaya çalışmak.
 • Bilim, icad, geliştirme ve yenileme sahalarında başarılı deneylerin ve fikirlerin mütehassıs, mütefekkir ve usta insanlar arasında alışverişini kolaylaştırmakla beraber; bilimsel, teknik ve irfani birikimin ulaşımını ve etkileşimini kolaylaştırmak.
 • Yönlendirme, analiz ve öneri bazında bilimsel ve eğitsel literatürü takip etmeye çalışmak.
 • Uluslararası, bölgesel ve yerel sempozyumlarda eğitim ve öğrenim derinliğini ve ilgili değişik alanlardaki literatürü elde etmeye özen göstermek.
 • İlgili derneklerle yardımlaşma çerçevesinde cahilliği en aza indirme çalışmalarına katılmak.
 • İnşa ve geliştirme çerçevesinde kongre ve sempozyumları ve özel kurumları öğrenmek ve onların çalışmalarını değerlendirmek.
 • Eğitimin değişik zorluk ve engellerini öğrenmek; ilmi öneriler çerçevesinde onları aşmak için katkıda bulunmak.
 • En yüksek metodlara ve en yeni araçlara dayanan ideal eğitim kurumlarını tesis etmeye çalışmak.
 • Belirli alanlarda ihtisas dergilerini ve yayınları çıkarmak.
 • Genelin istifadesi için, ciddi yayınları, icadları, araştırmaları ve tezleri sahiplenmek, onları yayınlamak.
 • Henüz iş dünyasına atılmadan yeni mezunlara dönemsel eğitimler vermek, onları işe ve ustalığa hazırlamak.
 • Toplumların gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek, çalışmalar çerçevesinde öğrencilerini önemli ihtisaslara yönlendirmek.
 • Eğitim ve ilim alanlarında değişik gelişmeleri karşılayabilmek için en son araştırma ve çalışmaları değişik dillere tercüme etmeyi teşvik etmek.
 • Akademik çalışmaları takip etmek, onları analiz etmek.
 • Ve istifade için onları yayınlamak için katkı yapmak.