Tarihler

Önemli Tarihler:

15. 04. 2012Tebliğ özetlerinin ulaşım süresinin sonu
30. 04. 2012Tebliğ özetlerinin ilk kabul edildiğinin bildirilmesi
15. 09. 2012Tebliğlerin tam olarak ulaşım süresinin sonu
30. 09. 2012Tebliğlerin hakem kurulu tarafından nihai kabullerini ilan tarihi.. Bu tarihte, tebliğin değiştirilmesi istenmişse bildirilecek. Yine kabul edilmeyen tebliğler, bir özür ile, bu tarihte bildirilecektir
10. 10. 2012Değiştirilmiş tebliğlerin ulaşım tarih
1 ve 2. 12. 2012Kongre Tarihi